Pošlji povpraševanje

Zanima me:
ureditev meje (dela meje)izravnava mejeoznačitev meje v naraviparcelacija (združitev, delitev parcele)geodetski načrt - posnetekzakoličba objektadoločitev zemljišča pod stavbovpis (vris) stavbe in dela stavbe v kataster stavbetažni načrtsprememba bonitete zemljiščaodmera dolžinskega objekta (ekspropriacija)komasacija kmetijskih ali stavbnih zemljiščkomunalni kataster - GJIinženirska geodezijanova katastrska izmeraidentifikacijsko poročilosvetovanjezastopanje strankedrugo